toggle

MENU GŁÓWNE

PREZENTACJA PDF Drukuj Email

Działalność naukową rozpocząłem w 1982 roku, podejmując pracę w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie UZ) w Zielonej Górze. Jako asystent dwukrotnie odbyłem krajowy staż naukowy: najpierw w Instytucie Pedagogiki (1984), a następnie w Instytucie Kulturoznawstwa (1987) Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1988-1992 byłem członkiem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". W czerwcu 1990 na podstawie rozprawy Struktura teorii nauczania i uczenia się literatury powstałych w latach 1918-1939uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Filologiczno-Historycznym WSP im. Powstańców Śląskich w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski). 1 lutego 1991 r. zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta. Pracując na tym stanowisku, przez pewien czas pełniłem funkcję kierownika Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, a następnie - od października 1992 do września 1996 - funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. W latach 1996-1999 jako przedstawiciel młodszych pracowników nauki zasiadałem w Senacie WSP TK. W latach 1992-1999 byłem członkiem Rady Instytutu Filologii Polskiej. 24 maja 2006 r. na mocy uchwały Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, zatwierdzonej 27 lutego 2006 r. przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, uzyskałem stopień doktora habilitowanego. Podstawą przewodu habilitacyjnego stała się książka Wyzwolić moc lektury. Aksjologiczno-dydaktyczny sens dzieła literackiego.1 kwietnia 2006 r. awansowałem na stanowisko adiunkta z habilitacją, a następnie profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 1 października 2008 roku do 30 października 2012 pełniłem funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej.

Moje naukowe zainteresowania koncentrują się na czterech zasadniczych zagadnieniach. Obejmują one: problematykę nauczania i uczenia się literatury w latach 1918-1939, współczesne problemy teorii i praktyki kształcenia literackiego, zagadnienia teorii recepcji dzieła literackiego (a zwłaszcza problemy oddziaływań utworów literatury pięknej na odbiorcę), wreszcie - problemy biblioterapii. Poszukiwania prowadzone we wskazanych tu czterech kierunkach łączy to, że są one prowadzone z ujednoliconej perspektywy poznawczej. Perspektywę tę wyznacza rozwijana w poznańskim środowisku kulturoznawczym tzw. społeczno-regulacyjna koncepcja kultury.

Rezultatem zainteresowania problemami edukacji literackiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego była moja praca doktorska Struktura teorii nauczania i uczenia się literatury, powstałych w latach 1918-1939, a także napisana na jej kanwie książka, opatrzona tytułem Teoria literatury a edukacja literacka. Studium porównawcze koncepcji Piotra Chmielowskiego, Kazimierza Wóycickiego i Zygmunta Łempickiego(2003). Z zainteresowań problemami nauczania i uczenia się literatury w okresie dwudziestolecia międzywojennego wyrasta również opracowany przeze mnie dwutomowy komentowany wybór pism, zatytułowany Teoria kształcenia literackiego w latach 1918-1939. Antologia(2001). Obydwa tomy - gromadzące na ponad 900 stronach ok. 100 tekstów z okresu międzywojennego - opatrzone zostały obszernym komentarzem edytorskim, mającym na celu ułatwienie Czytelnikowi wmyślenie się w przeszłość polonistyki szkolnej. Innym wyrazem mych zainteresowań problematyką nauczania języka polskiego w okresie międzywojennym stała się organizacja w listopadzie 1997 roku pierwszej w okresie powojennym ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej w całości tej problematyce. Pokłosiem sympozjum, w którym udział wzięli znawcy dydaktyki oraz wybitni przedstawiciele ościennych dyscyplin naukowych, była wydana z okazji 80. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości praca zbiorowa Teoria i praktyka kształcenia literackiego oraz językowego w latach 1918-1939(1999). Swoistą jej kontynuację stanowił opublikowany w 2002 roku tom zbiorowy Polonistyka szkolna w latach 1918-1939. Koncepcje i polemiki. Programy i ich realizacja. W dziesięć lat po wydaniu pierwszej pracy zbiorowej udało mi się też zorganizować we współpracy z Prof. Marianem Sinicą konferencję naukową ku uczczeniu 90. rocznicy restytucji państwa polskiego. Konferencja ta - zorganizowana w dniach 29-30 maja 2008 r. - odbywała się pod hasłem "Edukacja polonistyczna w latach 1918-1939 jako przedmiot badań i źródło inspiracji dla współczesności". Problematyce dziejów nauczania literatury i języka polskiego poświęcona jest też część wydanej przeze mnie w roku 2011 obszernej monografii W kręgu historii i teorii edukacji polonistycznej: studia i szkice.

Drugi krąg moich zainteresowań, obejmujący współczesne problemy kształcenia literackiego, znalazł swe uzewnętrznienie w postaci pracy zbiorowej Dzieło literackie w klasie VII szkoły podstawowej(1993), studium Jak pytać o dzieło literackie w szkole?(1999), a także kilku artykułów. Pierwsza z wymienionych książek zawiera scenariusze lekcji opracowane na zajęciach z dydaktyki literatury przez studentów IV roku studiów. Książka druga natomiast - napisana z intencją ukazania możliwości wykorzystywania wiedzy z zakresu poetyki w szkolnej pracy nad dziełem literackim - gromadzi propozycje pytań, poleceń i zadań interpretacyjnych, które ułatwiają aranżowanie sytuacji dydaktycznych, pozwalających na pogłębiony dialog ucznia z dziełem literackim.

Trzeci kierunek mych zainteresowań, w którego centrum tkwią zagadnienia teorii recepcji i oddziaływania utworów literackich, znalazł swój wymierny wyraz w postaci pracy zatytułowanej Wyzwolić moc lektury. Aksjologiczno-dydaktyczny sens dzieła literackiego (2004) oraz kilkunastu artykułów. We wspomnianej pracy refleksja nad oddziaływaniem utworów literackich podporządkowana została dociekaniom nad sposobami wykorzystywania dzieł literatury pięknej we współczesnej praktyce edukacyjnej.

Czwartą moją pasją jest biblioterapia. Terapeutycznemu oddziaływaniu za pomocą książek poświęcam najnowsze swoje prace.

Pracując jako nauczyciel akademicki, prowadziłem zajęcia z zakresu poetyki, problemów kultury współczesnej i dydaktyki literatury, ostatnio zaś - z zakresu historii i teorii recepcji dzieła literackiego oraz biblioterapii.

Pozazawodowo prowadzę działalność zmierzającą do tego, aby przywrócić PAMIĘĆ KRESÓW. Problematyce tej poświęcona została napisana przeze mnie wespół z Marią Jazownik oraz Krzysztofem Wołczyńskim monografia Z Gniłowód do Łężycy(2013), a takze zrealizowany w tym samym składzie autorskim film dokumentalny Prawo do prawdy(2014). W roku 2014 ukazała się redagowana przeze mnie wespół z Marią Jazownik praca zbiorowa Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce.

Współpracowałem z Kresowym Towarzystwem Patriotycznym w Warszawie. Obecnie pełnię funkcję wiceprezesa Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych z siedzibą w Warszawie - organizacji skupiającej ponad 100 stowarzyszeń kresowych. Jestem członkiem Rady Naukowej Instytutu Kresów Rzeczypospolitej. Byłem członkiem Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70. Rocznicy Apogeum Ludobójstwa Dokonanego przez Ukrańskich Nacjonalistow na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej (centralne uroczystości odbyły się w rocznicę Krwawej Niedzieli - 11 lipca 2013 roku. Za swą działalność otrzymałem w roku 2013 Krzyż Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa, zaś w roku 2014 - Laur Orderu POLONIA MATER NOSTRA EST za szczególne zasługi dla Narodu i Państwa Polskiego, a także odznakę Honor i Prawda, przyznaną przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego.

Od 2010 roku wchodzę w skład Komitetu Poparcia organizowanego corocznie w Warszawie Marszu Niepodległości.

 

Zegar

Kto jest teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj28
mod_vvisit_counterWczoraj12
mod_vvisit_counterW tym tygodniu40
mod_vvisit_counterW ostatnim tygodniu134
mod_vvisit_counterW tym miesiącu504
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu543
mod_vvisit_counterWszystkie dni52126

Online (przez ostatnie 20 minut): 2
Twoje IP: 107.22.118.242
,
Dzisiaj: Wrz 25, 2017