toggle

MENU GŁÓWNE

Publikacje książkowe - Edukacja polonistyczna wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych PDF Drukuj Email
Spis treści
Publikacje książkowe
2
3
4
5
Wszystkie strony

Edukacja polonistyczna wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych Edukacja polonistyczna wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych – pr. zb. pod red. M. Sinicy i L. Jazownika, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2008.

Książka gromadzi artykuły podejmujące refleksję nad drogami rozwoju polonistyki szkolnej w obliczu dokonującej się współcześnie transformacji cywilizacyjno-kulturowej, którą zwykło się opatrywać mianem przełomu postmodernistycznego. Wkraczaniu świata zachodniego w późnoindustrialną fazę rozwoju gospodarczego towarzyszą istotne przeobrażenia cywilizacyjne (m.in. globalizacja, informatyzacja) oraz kulturowe (dewaluacja tradycyjnych wartości i autorytetów, desakralizacja świata duchowego, relatywizacja przekonań kulturowych, uniformizacja oraz „mcdonaldyzacja” kultury itd. itd.). Echa tych procesów z wolna, ale jednak w coraz szybszym tempie, docierają także do Polski i wywierają coraz wyraźniejsze piętno na kształcie rodzimej kultury. Dokonująca się transformacja kulturowa jest przedmiotem skrajnie niekiedy różnych opinii i ocen. Jedni podchodzą do niej z rezerwą, upatrując w niej świadectwa degrengolady współczesnego świata. Inni witają ją z radością i nadzieją na świat pozbawiony wprawdzie trwałych fundamentów i stałych punktów oparcia, ale też wolny od uprzedzeń oraz bardziej skłonny do tolerancji i poszanowania ludzkiej wolności. Jedni i drudzy zgodni są natomiast co do tego, że transformacja ta stawia niezmiernie trudne wyzwania współczesną szkołą. Szczególnie istotne oczekiwania wysuwane są wobec edukacji polonistycznej. Jej współczesny i przyszły kształt domaga się starannego namysłu. Przede wszystkim rodzą się pytania charakterze diagnostycznym:

- Jakim przeobrażeniom, istotnym z edukacyjnego punktu widzenia, ulega współczesna kultura artystyczna (w tym – literacka i językowa)? Jak w efekcie rozwoju nowych mediów zmienia się rola literatury i społeczny obieg utworów literackich?

- Jak pod wpływem transformacji cywilizacyjno-kulturowej zmienia się polska młodzież i jakim przeobrażeniom ulega jej sposób istnienia w kulturze? Przede wszystkim zaś – jakim przekształceniom ulega jej świadomość literacka oraz jej kompetencja i praktyka językowa?

- Czy współczesna szkoła (w tym – edukacja polonistyczna) w jej obecnym kształcie jest stanie sprostać wyzwaniom, przed którymi staje ona w obliczu dokonującego się współcześnie przełomu społeczno-kulturowego?

W ślad za dociekaniami natury diagnostycznej podążać musi refleksja o charakterze prognostyczno-projektującym. Wyznaczają ją choćby następujące kwestie:

- Jaką funkcję ma pełnić edukacja, a w szczególności edukacja polonistyczna, w zmieniającym się kontekście społeczno-kulturowym?

- Jaka rola ma przypaść literaturze (a szerzej – sztuce) dawnej i najnowszej w procesie edukacji zorientowanym na wychowanie młodzieży do życia w społeczeństwie ponowoczesnym?

- Jak pojmować cele edukacji polonistycznej prowadzonej w obliczu przemian cywilizacyjnych i kulturowych?

- Jaki zasadami należy się kierować przy doborze treści nauczania?

- W jakim stopniu transformacja postmodernistyczna wymaga przemian w metodach prowadzenia edukacji literackiej i językowej?

- W jaki sposób ewoluować musi sposób rozumienia roli i zadań nauczyciela polonisty?

- Jakie są pożądane zmiany w sposobie pojmowania funkcji dydaktyki polonistycznej oraz sposobach prowadzenia w jej ramach dyskursu naukowego?

Wskazane kwestie wyznaczyły problematykę ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Zielonej Górze w dniach 20-21 maja 2007 r. W prezentowanej książce opublikowane zostały wybrane referaty wygłoszone na tej konferencji.

 

SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI

SŁOWO WSTĘPNE - Prof. dr hab. Aniela Ksiażek-Szczepanikowa

I. EDUKACJA POLONISTYCZNA WOBEC WYZWAŃ EPOKI PONOWOCZESNEJ

Maria Gołaszewska (UJ Kraków) Wyzwania polonistyki. Etos nauczyciela, etos ucznia, etos rodziny w aspekcie polonistyczno-estetycznym

Henryk Gradkowski (AjD Częstochowa) Wielcy romantycy - jeszcze potrzebni?

Katarzyna Wegorowska (UZ Zielona Góra) Językoznawstwo erudycyjne w uniwersyteckiej edukacji polonistycznej

Elżbieta M. Kur (AP Siedlce) Polonista a czas - temporalne uwarunkowania kształcenia literackiego

Renata Jochymek (ATH Bielsko-Biała) Między ambicjami a rzeczywistością, czyli skutki marginalizacji literatury współczesnej w szkole (refleksje w świetle reformy oświaty)

Anna Włodarczyk (UJ Kraków) Polonista jako badacz na drodze do etyki odczytania tekstu, czyli polonistyka wobec postmodernistycznego kryzysu humanizmu

Iwona Morawska (UMCS Lublin) Edukacja polonistyczna wobec doświadczeń kulturowych ucznia

Beata Kędzia-Klebeko (US Szczecin) O kulturowości i interkulturowości w kształceniu literackim w dobie „rewolucji integracyjnej" państw i społeczeństw

Bartosz Hordecki (UAM Poznań) Edukacja polonistyczna a społeczne bogactwo argumentacyjne

Leszek Jazownik (UZ Zielona Góra) O przebudowę modelu edukacji polonistycznej

II. W STRONĘ PODMIOTOWOŚCI

Dorota Amborska-Głowacka (UZ Zielona Góra) Podmiotowy wymiar edukacji polonistycznej. Zarys problematyki

Marian Sinica (UZ Zielona Góra) Hermeneutyka inspiracją dla dydaktyki literatury?

Marta Dreko-Caban (UŁ Łódź) Miejsce integracji w edukacji polonistycznej

Ilona Mazurkiewicz-Krause (UAM Poznań) Kategoria gender w interpretacji literatury dla młodzieży

Katarzyna Łupińska (AP Siedlce) Dlaczego książka? O potrzebie biblioterapii w życiu dziecka

III. W KRĘGU MITU I BAŚNI

Bogdan Trocha (UZ Zielona Góra) Mythopoeiczne aspekty lektury dzieła literackiego

Joanna Androsiuk (AP Siedlce) Medea jako swoisty archetyp kobiecości pomijany w szkolnej edukacji literackiej

Bożena Banasiak (UAM Poznań) Harry Potter jako uczeń w kontekście współczesnych zjawisk edukacyjnych

Małgorzata Latoch-Zielińska (UMCS Lublin) Animacja kluczem do rozmowy o literaturze i nie tylko

Ewa Ogłoza (UŚ Katowice) O dwu baśniach Hansa Christiana Andersena (Królowa śniegu i Cień)

IV. WOKÓŁ PROBLEMÓW EDUKACJI MEDIALNEJ

Aniela Książek-Szczepanikowa (AP Siedlce) Recepcyjna empatia i emocjonalność a świadomość literacka ucznia ery elektronicznej

Renata Bryzek (AP Siedlce) O potrzebie edukacji medialnej nauczycieli polonistów

Radosław Sztyber (UZ Zielona Góra) Internet - źródło wiedzy czy niewiedzy? Na marginesie Bogurodzicy w cyberprzestrzeni

Anna Guzy (UŚ Katowice) Dziecko w świecie reklamy

V. AKSJOLOGICZNY WYMIAR EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

Dominika Dworakowska-Marinow, Małgorzata Gajak-Toczek (Ut Łódź) O aksjologicznym wymiarze edukacji polonistycznej (kilka uwag na temat patriotyzmu)

Joanna Borowska (UŁ Łódź) W poszukiwaniu „złotego środka". Wartość i funkcja literatury w opinii nauczyciela i ucznia gimnazjum

Magdalena Marzec (KUL Lublin) Wychowanie do wartości priorytetem współczesnej edukacji polonistycznej w gimnazjum (na przykładzie domu)

Ewa Kobyłecka (UZ Zielona Córa) Recepcja lektur szkolnych w wymiarze aksjologicznym

Romuald Marek Jabłoński (UZ Zielona Córa) „Twoje słowo jest [...] światłem na mojej ścieżce" (PS 119, 105). Lectio divina jako wyzwanie rzucone współczesności

Ryszard Jedliński (AP Kraków) Wartościowanie pojęć „globalizacja" i „regionalizacja" przez uczniów szkół licealnych a problem edukacji glokalnej

Dorota Szagun (UZ Zielona Góra) Globalizacja a mała ojczyzna. Obraz przyrody w poezji Henryka Szylkina

Magdalena Steciąg (UZ Zielona Góra) Ekologia językowa: kształtowanie postaw ekologicznych w języku (na przykładzie czasopisma ekologicznego dla małych i dużych „Zielone Lubuskie") 

Zegar

Kto jest teraz na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj27
mod_vvisit_counterWczoraj12
mod_vvisit_counterW tym tygodniu39
mod_vvisit_counterW ostatnim tygodniu134
mod_vvisit_counterW tym miesiącu503
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu543
mod_vvisit_counterWszystkie dni52125

Online (przez ostatnie 20 minut): 1
Twoje IP: 107.22.118.242
,
Dzisiaj: Wrz 25, 2017